Vendestigens skola

Skola

Vårt skolhus
– Vi har ljusa, inbjudande lokaler med flera grupprum. Simhall, idrottshall, fotbollsplan och slöjdsalar i anslutning till skolbyggnaden.

Förskoleklassen
– Att börja skolan är både spännande och lite läskigt. Vi vill att våra elever ska tycka att skolan är rolig, utmanande och utvecklande. Därför är det viktigt att förskoleklassen erbjuder eleverna just utmaningar, lärande, socialt samspel och lek. På Vendestigen arbetar vi med lästräning och grundläggande matematik. Vi börjar med engelska redan i förskoleklassen. Vi arbetar med engelska lekar, sånger och enkla glosor för att göra eleverna bekväma i ett främmande språk.

– Om vädret tillåter så har vi en utedag i veckan då vi går på utflykt, upptäcker och följer naturens årstider och leker. Det är viktigt att få röra på kroppen. Vi har ”Röris” 1 gång i veckan – eller utifrån behov – då vi tränar motorik och samarbete. Vi träffas redan på våren innan skolstart för att man under sommaren ska känna sig trygg med hur lokalerna ser ut och vilka kompisar och vuxna man kommer att möta till hösten.

Trygghet
– Tack vare vår litenhet känner alla våra elever och pedagoger vrarandra. De vet att de kan gå till alla pedagoger vid behov.
Vi har ett tillåtande klimat och uppmuntrar oliktänkande. Vi skapar trygghet genom respekt, empati och aktivt lyssnande. Vi har ett väl fungerande elevråd, där alla har möjlighet att påverka. Vi har ett nära samarbete med hemmet där vi har en öppen dialog.

Medvetet lärande
– Vi arbetar med elevernas förståelse kring sin inlärning och utveckling, sin egen person och sitt egna ansvar samt lärstilar, utvärdering och studieteknik.

Tydlig struktur
– Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning i elevernas lärprocess genom bland annat läxförhör, screening, prov, nationella prov och diagnoser.

Svenska
– Vi startar varje morgon med tyst läsning. Basen för inlärning är läsning och vi lägger därför stor vikt vid det. Vi arbetar med individuell läsning, parläsning, läsförståelse och läsning mellan raderna. Vi har under året olika skrivprojekt där vi skriver fakta, skönlitterärt, instruktioner och beskrivningar för hand eller digitalt. I de äldre årskurserna lyssnar vi också på poddar med olika uppgifter i hörförståelse. För de yngre arbetar vi mycket med högläsning och återberättande.

Matematik
– Våra pedagoger är utbildade inom Singaporemodellen och arbetar med läromedlet Singamatematik. Vi tränar problemlösning individuellt, i par och i helklass. Vi utför matematiklaborationer där eleverna får träna på praktisk matematik. Redan från de yngre årskurserna tränar eleverna kodning för att i de äldre gå mot programmering.

Engelska
– Vi startar engelska undervisning redan i årskurs 1. Vi har små kunskapsbaserade grupper där eleverna får utvecklas individuellt. Undervisningen fokuseras i de yngre årskurserna mycket på att tala och att bli bekväma med språket. Detta sker genom bland annat lek, sång och spel. I de äldre åldrarna har eleverna bland annat drama, uppsatsskrivning och bokrecensioner.

Projekt
– Varje termin har skolan ett gemensamt projekt. Fokus på projektet varierar och har tidigare varit bland annat ”Kost och hälsa”, ”Tricks med kemi”, ”The big five” och ”Vendestigens Oscarsgala”. Projektet sträcker sig över ett flertal veckor och kan både vara åldershomogena och åldersblandade.

Idrott/rörelse
– Vi strävar efter att varje dag ha någon form av rörelseaktivitet i form av bland annat promenader och klassrumsdans. Eleverna har idrott två gånger per vecka och förskoleklassen erbjuds simskola under läsåret.

Traditioner
– Traditioner som vi på Vendestigen värnar om har sedan starten bland annat varit Luciatåget. De senaste åren har det hållits i Petruskyrkan i Stocksund dit familj och vänner blivit inbjudna. En annan tradition är Vårkonserten – då våra elever sjunger, dansar och spelar instrument. I början av varje läsår bjuds alla vårdnadshavare både på skola och förskola in på en picknick, där de får träffa andra vårdnadshavare, pedagoger och elever. Både jul- och sommaravslutningar hålls i Djursholms kapell.

Digitalt
På Vendestigens skola finns digital utrustning att användas redan från Förskoleklass. Från årskurs 3 får eleverna låna en Chromebook. Skola, elev och vårdnadshavare skriver ett avtal med gällande regler.  Den ska lämnas kvar på skolan efter skoldagen. Årskurs 5 och 6 får ta hem sin digitala enhet för att kunna arbeta hemma med sina inlämningsuppgifter.

Samarbete mellan skola & vårdnadshavare

– Skolan förväntas att:

 • Möta ditt barn med respekt.
 • Skapa arbetsro.
 • Genomföra omdömen inför utvecklingssamtal (åk 1-5)
 • Genomföra utvecklingssamtal och betygssamtal (åk 6)
 • Genomföra enkäter.
 • Genomföra screening.
 • Erbjuda varierad undervisning.

– Vårdnadshavare förväntas att:

 • Se till att ert/era barn kommer i tid till skolan.
 • Att hemuppgifterna blir gjorda och lämnas in i tid.
 • Att anmäla frånvaro vid sjukdom.
 • Se till att barnen har ordentliga kläder till idrottslektioner samt utomhusaktiviteter och raster.
 • Se till att barnen har med sig påfyllda pennskrin med tillhörande arbetsmaterial.
 • Besvara enkäter om verksamheten.
 • Delta i utvecklingssamtal.