Om Vendestigen

Vendestigen startades av 2 pedagoger – Anna Hamberg och Marie Gustafsson 1997 på Vendevägen 68. Sedan 2009 är Eva Ekendahl ägare och rektor. Hösten 2009 startades även Vendestigens Förskola. Sedan hösten 2020 finns vi på Vendevägen 30 A i rymliga lokaler med närhet till idrottshall, simhall, slöjd- och musiksalar.

Eva Ekendahl

Ägare och rektor sedan 2009. Eva är jurist i botten och har även rektorsutbildning.

Marie Gustafsson

Grundare och arbetslagsansvarig på skolan. Marie har arbetat som lärare sedan 1991 och på Vendestigen sedan 1997. Hon är ansvarspedagog i år 1 och har även svenska i år 5-6.

Annika Markanich

Förstelärare och pedagogiskt ansvarig. Ansvarspedagog i år 2-3. Ämnespedagog i år 4-6.

Daria Sonik-Blawat

Lärare och speciallärare. Ansvarspedagog år 4-6 samt ämnespedagog år 2-3.

Therese Åkerberg

Ansvarspedagog i förskoleklassen.

Malin Gylensjö

Speciallärare.

Per Ek

Träslöjdslärare.

Johanna Gard

Musiklärare.

Johanna Aspenberg

Arbetslagsansvarig fritidsverksamheten och Idrottslärare år 1-6. 

Altayeb Alssedig

Utbildad elevassistent och fritidspedagog.

Wanda Wlodarczak

Fritidspedagog samt bild- och Syslöjdspedagog.

Weronica Zaniewski

Fritidspedagog

Antonia Sjöö

Arbetslagsansvarig Förskolan – utbildad barnskötare och ansvarig 4-5 åringar.

Mona Jakobsson

Förskollärare – ansvarar för våra 1-3 åringar.

Samah Al Azzawi

Lärare – ansvarig för 1-3 åringar.

Jasmin Wafin

Förskollärare- ansvarig för 4-5 åringar.

Elin Jakbo

Förskollärare – ansvarar för 3 åringar. Föräldraledig 2023