Vendestigens förskola

Inskolningsmetod

På Vendestigens förskola arbetar vi aktivt för att inskolningarna ska bli trygga och en positiv upplevelse för barnen. Vi jobbar mycket med anknytning och under inskolningen kommer barnet ha en anknytningspedagog. Detta innebär att det kommer vara en pedagog som helt fokuserar på ditt barn, pedagogen ska skapa en trygg miljö där barnet har möjlighet att nyfiket upptäcka och utforska verksamheten tillsammans med anknytningspedagogen. Vi har som policy att de barnen som börjar på Vendestigens förskola ska kunna gå eftersom att det är en viktig aspekt för barnens självständighet och delaktighet, 

Grundtanken är att för småbarn är inskolningen 3 veckor och för stora barn är den ca 2 veckor. Vi arbetar efter en trestegsmodell:

I den första fasen är besöken korta men kontinuerliga. Förskolebarn tar in otroligt mycket intryck och vi vill att det ska vara en rolig upplevelse att vara här och att de ska vilja komma tillbaka. Korta besök gör att barnet fortfarande tycker att förskolan är rolig när de går hem samt att de inte har tagit in för mycket intryck som gör dem trötta.

I den andra fasen höjer man sedan tiden på de kontinuerliga besöken successivt med målet att ni föräldrar ska kunna gå iväg, först ca 3 minuter, nästa gång kanske 7, för att sedan höja till 15 osv.

I den sista fasen är målet att barnet ska kunna klara en kort dag på förskolan med anknytningspedagogen utan er. Barnet ska då få vara med på både lunch och vila.

Tre syften med längre inskolningsperiod med anknytningspedagog är:
1. Att vänja barnet vid den nya miljön.
2. Att ge barnet chansen att lära känna minst en pedagog tillräckligt väl för att denna ska kunna fungera som en ersättare för föräldrarna under den del av dagen då dessa är på arbetet.
3. Att vänja barnet vid att klara sig flera timmar i sträck utan sina föräldrar och då istället använda sig av pedagogen för att försätta anknytningssystemet i viloläge och kunna ägna sig åt lek och utforskande.

Verksamheten har avsatt två inskolningsmånader per termin – januari, april, augusti och november.

Inför inskolningar håller vi i en inskolningsträff där vi går in djupare på hur inskolningen kommer gå till.