Vendestigens skola

Singaporeatematik

Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. Våra pedagoger är utbildade i Singaporematematik och använder läromedlet Singma. Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär, vi utforskar, vi lär och vi övar. Momenten är återkommande för att skapa igenkänning för eleverna. Vi har mycket goda resultat och varje år söker och antas flera av våra elever till spetsmatematik på bland annat Mörbyskolan.