Vendestigens skola

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen upprättas under ledning av skolchef under våren inför kommande läsår. Pedagoger tillsammans med skolchef utvärderar föregående verksamhetsplan samt upprättar en ny utifrån verksamhetens styrkor och utmaningar.

Verksamhetsplan 2021-2022