Vendestigens skola

Likabehandlingsplan

Den under året gällande likabehandlingsplanen utvärderas under årets sista veckor av eleverna, under årets sista föräldraråd av föräldrarna samt av personalen under planeringsdagarna i juni. Elever, föräldrar och föräldraråd deltar sedan i upprättandet av en ny likabehandlingsplan under skolårets första veckor i augusti.

Likabehandlingsplan 2021-2022