Vendestigens skola

Elevhälsan

På Vendestigens Skola arbetar ett elevhälsoteam med en tvärprofessionell kompetens. Teamet består av en skolsköterska, en speciallärare i läs, skriv och språk, samt en speciallärare i matematik. Vid behov finns det tillgång till en skolläkare, psykolog och kurator.

Speciallärarna arbetar i samråd med klasslärare och elevhälsoteamet. Specialläraren i läs, skriv och språk arbetar främst med de elever som har en långsam läs och skrivutveckling.

Läsningen sker en till en och i små grupper. Vi arbetar tillsammans bland annat med ”Läsinlärning i sju steg”, ”Läshoppet” och Wendicks läslistor.