Skip links

Fritids

Aktiviteter

För den som vill finns alltid saker på gång, tex måla, spela spel, bygga med lego eller skapa i lera. Vi är ofta utomhus och leker på skolgården, går i väg till skogen eller till lekplatser I närområdet.

Två dagar i veckan har vi uppdragstid, då erbjuder vi uppdragstid (läxhjälp) kl.14-15. Detta är en möjlighet för barnen att tillsammans med en pedagog få hjälp och stöd med läxor och uppdrag.

1 gång per vecka har vi schack, då kommer Vladimir Poley hit och lär barnen hur spelet går till. Vi har Sportmåndag med Carl Mellerot – vår idrottspedagog. Hon brukar organisera miniturneringar, lekar och andra fysiska aktiviteter oftast i Rondellen eller vid Ösbysjön. Vi arbetar med Rubiks kub, experimenterar, arbetar med Ipads och lär oss samarbete, förhållningssätt och gemenskap. Barnen får givetvis vara med och bestämma om innehållet.