Skip links

Förskola

Aktiviteter

I vår verksamhet erbjuder vi en variation av aktiviteter som utgår från läroplansmålen och barnens intressen. Vi tar tillvara på vårt närområde och besöker olika lekplatser och grönområden här i Djursholm. Vi har dagligen lärandeaktiviteter som berör olika ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, värdegrunden m.fl., där målet är att väcka barnens lust för lärande. Vi har även stort fokus på den fria leken eftersom det är en grundläggande del av barns utveckling, där de får tillfälle att leva ut sin fantasi, sina erfarenheter och sin sociala kompetens.