Skip links

Vaccination för 12-15-åringar på Vendestigen

Allmän information om vaccination mot covid-19 för 12 – 15-åringar på skolan

Inom kort/ senare i höst kommer vaccination mot covid-19 att erbjudas elever som fyllt 12 år – 15 år (födda 2006) på vår skola enligt uppdrag från Region Stockholm som är ansvarig för vaccination mot covid-19 i Stockholms län. I god tid före vaccinationstillfället kommer ert barn att få med sig information och blanketter hem att fylla i för att anmäla intresse att vaccinera sig.  Fram till dess finns allmän information om skolvaccination i Stockholms län på 1177.se (länk till skolsidan på 1177.se). Bra information för er att läsa igenom för att vara förberedd eller få svar på frågor ni har inför erbjudandet om vaccination på vår skola. Informationen är på svenska men kommer att finnas tillgänglig på flera språk på sidan.

Länk till skolsidan på 1177.se

Kortadress: https://www.1177.se/stockholm/skolvaccination-covid-19-stockholms-lan