Skip links

Skolinspektionens kvalitetsundersökning 2021

Årets kvalitetsundersökning från Skolinspektionen är nu genomförd och vi har erhållit resultatet. Vi har även i år fått ett fantastiskt resultat i alla åldrar.
100% känner sig trygga i skolan och att eleverna är snälla mot varandra.
100% tycker att lärarna är bra
100 % anger att vuxna agerar om någonting händer
100% går på den skola de vill gå på
100% trivs och känner sig trygga på fritids
100 % anser att de har bra pedagoger på fritids
100% anser att deras barn är tryggt i förskolan och att de trivs
100% anger att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar
100% anser att förskolan har kompetent personal
De utvecklingsfrågor vi har kommer vi att arbeta med framöver.
Det handlar tex om information mellan skola och hem gällande läroplanens innehåll, barnens delaktighet i planering samt möjligheten att diskutera hur respektive barn stöds på bästa sätt. Rådande situation har bidragit till att vi inte har lika frekvent kontakt med föräldrar. 

Vendestigens förskola och skola – Elever åk 3
Vendestigens förskola och skola – Elever åk 6
Vendestigens förskola och skola – Föräldrar Förskola
Vendestigens förskola och skola – Föräldrar Förskoleklass
Vendestigens förskola och skola – Föräldrar åk 3
Vendestigens förskola och skola – Föräldrar åk 6