Skip links

Uppdaterad information kring Covid-19

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Nu har Länsstyrelsen i Sthlm (sedan tre dagar) gått ut med info om att även privata företag ingår i prioriteringen för personal i förskola, grund- och gymnasieskola när det gäller Covid-19. Detta gäller bara i Region Stockholm men vi hoppas på att fler kommer att följa efter. Läs mer på Vårdgivarguiden region Stockholm här.

Enligt Folkhälsomyndigheten har lärare har ingen högre risk för att smittas av covid-19

Barn utgör fortsatt en liten andel av de rapporterade covid-19-fallen i Sverige. En ny rapport visar att grundskollärare, förskollärare och barnskötare som träffar större grupper av barn, inte har en högre risk för att diagnostiseras med covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper. Läs med på Folkhälsomyndighetens hemsida här.

Folkhälsomyndigheten har även sammanställt kunskaper om Covid-19 hos barn och unga som du kan läsa mer om här.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats som  riktar sig till barn och ungdomar och unga vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Läs och ladda ner underlag här

Hushållskarantän vid Covid-19

Nu gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare. Läs mer utförlig information här. Frågor och svar på Skolverkets webbplats hittar du här och mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Skolverket har uppdaterat sin information och förtydligat:

– Vad som är giltig frånvaro.
– Om smittkänsliga barn behöver gå till skolan.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren tillhör en riskgrupp.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren håller sitt barn hemma på grund av oro.
– Vad som gäller skolplikten.

Läs på mer på Skolverkets hemsida här.