Skip links

Covid-19 information

Vendestigen följer alla de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, regeringen, danderyds kommun och övriga instanser går ut med.
Det innebär bland annat att inga föräldrar får vistas i verksamheten. Barn lämnas och hämtas utomhus.

Tyvärr har ju smittspridningen ökat och Folkhälsomyndigheten har angivit att bl.a. Stockholm är ett område med särskilt hårda åtstramningar.

Enligt direktiven ska förskola/grundskola hållas öppet som vanligt. De karantäns krav som ställs på familjemedlemmar gäller inte i samma utsträckning på barn – vilket innebär att de får fortsätta gå i förskola/skola. Vi vill be alla föräldrar att i ännu större utsträckning än hittills avstå från att gå in i verksamheten. Vuxna smittar vuxna. Om vi hjälps åt kommer vi att klara även denna period. Påminn era barn om att tvätta händerna direkt när de går in i skolan/förskolan. Vi vädjar till er alla att följa det riktlinjer som FHM gått ut med och som gäller fram till den 19 november och som nu ytterligare har förlängts med nya hårdare åtstramningar. Vi ska givetvis försöka minska möjligheten till smittspridning så mycket som möjligt här hos oss.

Se nedan utdrag från FHM

Region Stockholm
För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
Så gör du när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19
När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk isolera sig i hemmet. Den som är sjuk ska ta ett prov för att se om den har covid-19. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn. Det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.

Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).