Skip links

Vendestigen öppnar i nya lokaler i höst!

Den 3 augusti slår Vendestigens Förskola och Skola AB upp portarna i nya lokaler på Vendevägen 30 A. Det är i en tidigare del av Vasaskolan den s.k. Bullerbyn, som Vendestigen fått möjlighet att fortsätta med sin verksamhet av förskola, skola och fritids.

De nya lokalerna innebär inte bara stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten utan öppnar även dörren för nya elever att ansöka om skolgång hos Vendestigen. Vendestigen kommer att ta plats i Bullerbyns nedervåning där det finns rum för drygt 100 elever, en ökning från de tidigare lokalerna där ca 70 barn går idag.

Det nya skolhuset erbjuder närhet till slöjdsal och gymnastiksal. Vendestigens elever har hittills haft idrott i Mörbyskolan och slöjd i Ekebyskolan. Nu får vi även denna verksamhet i vår direkta närhet. Under idrottshallen finns också en simhall med möjlighet för framförallt våra förskoleklass att gå i simskola. I samband med flytten får även Vendestigen en ny skolgård för lek och utomhusverksamhet.

”Det känns verkligen förmånligt att vi får möjligheten att hyra undervåningen i Bullerbyn. Det är stora fina lokaler som passar vår verksamhet utmärkt. Närheten till idrottshall, matsal och slöjdsalar ser vi också som en fördel. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Vasaskolans elever och anställda”, Säger Eva Ekendahl, rektor och ägare på Vendestigens Förskola och Skola AB.

Vendestigens Förskola och Skola AB har bedrivit skolverksamhet för barn i åldrarna 1-12 i snart 25 år. Det är idag en skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat. Både skolan och förskolan har fått hedersomnämnande från Danderyds kommun under flera av de senaste verksamhetsåren.

”Vi har en vilja att nå högre, att alltid förbättra och utveckla verksamheten, en drivkraft och ett incitament som alltid är aktuellt och som vi för kontinuerliga dialoger kring. Vi delar med oss och samtalar kring nya sätt, nya vägar, nytt material och nya kontakter – allt för att gemensamt utveckla och förbättra Vendestigens Förskola och Skola som helhet. Det här blir ett stort steg för oss i rätt riktning mot de målen”, fortsätter Eva.

Vendestigens Förskola och Skola AB ligger idag beläget på Vendevägen 62, 182 66 Djursholm.
För vidare information vänligen kontakta: Eva Ekendahl, eva.ekendahl@vendestigen.se, 08-755 23 93.