Skip links

Skolenkäten hösten 2018

Vendestigen har mycket goda kvalitetsresultat även i år. Både resultaten i Danderyd kommuns kvalitetsundersökning och Skolverkets enkät visar tydligt att både elever och föräldrar är mycket nöjda med vår våra verksamheter. Vi har några utvecklingsområden som vi kommer att fokusera kring under resten av läsåret samt under kommande verksamhetsår.

Skolenkäten HT 2018
Elever åk 3
Elever åk 6
Föräldrar år 3
Föräldrar år 6
Föräldrar förskola
Föräldrar förskoleklass