Skip links

VENDESTIGENS FÖRSKOLA & SKOLA

ÖPPET HUS DEN 12 AUGUSTI KL 10:00-14:00

Vi håller öppet hus för nya barn och föräldrar i de nya lokalerna på Vendevägen 30A. Välkomna!
Se mer under Aktuellt.

VENDESTIGENS FÖRSKOLA & SKOLA

ÖPPET HUS DEN 12 AUGUSTI KL 10:00-14:00

VÅRA OMRÅDEN

VENDESTIGENS SKOLA

Ca 70 elever i år F-6. Vi arbetar med barnen utifrån deras egna förutsättningar gentemot uppsatta mål. Vi satsar på matematik, svenska och engelska samt rörelse varje dag.

VENDESTIGENS FÖRSKOLA

Ca 16 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en storbarnsgrupp och en småbarnsgrupp. Vi arbetar med lärande och i olika projekt. Fri lek är av stor vikt i verksamheten och att ta del av sin omgivning.

VENDESTIGENS FRITIDS

Ca 40 barn i åldrarna 6-10 år. Vi samarbetar med skolan, erbjuder läxhjälp, schackundervisning en gång per vecka, idrott/rörelse, utedagar, pyssel, dans och mycket annat.

REKTORN HAR ORDET

Eva Ekendahl • Förskolechef och Rektor

Vendestigens Förskola och Skola är nu inne på sitt 23 verksamhetsår. Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat. Både skolan och förskolan har fått hedersomnämnande från Danderyds kommun under de senaste verksamhetsåren.

Vår verksamehet är belägen centralt i Djursholm nära Ösby station med Roslagsbanan och bussar. Vi har ljusa lokaler med stimulerande arbetsmiljö och en närhet till härliga grönområden. Vi nyttjar vår omgivning dagligen med promenader runt Ösbysjön, besöker hästarna i hagarna tvärs över gatan, besöker trollskogen vid Ekebysjön och Ösbyrondellens park.

LÄS MER


Vendevägen 62, 182 66 Djursholm
08-755 23 93

KONTAKTA OSS