Vendestigens förskola & skola

På gång

  • Föräldramingel 19/5
  • Prao år 6 23-25/5
  • Inskolning alla nya elever inför nästa läsår 25/5
  • Kristihimmelfärd 26-27/5
  • Skolavslutning 10/6

Våra områden

Vendestigens skola

Ca 70 elever i år F-6. Vi arbetar med barnen utifrån deras egna förutsättningar gentemot uppsatta mål. Vi satsar på matematik, svenska och engelska samt rörelse varje dag.

Vendestigens förskola

Ca 25 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en storbarnsgrupp och en småbarnsgrupp. Vi arbetar med lärande och i olika projekt. Fri lek är av stor vikt i verksamheten och att ta del av sin omgivning.

Vendestigens fritids

Ca 40 barn i åldrarna 6-10 år. Vi samarbetar med skolan, erbjuder läxhjälp, undervisning i programmering en gång per vecka, idrott/rörelse, utedagar, pyssel, dans och mycket annat.

Rektorn har ordet

Eva Ekendahl • Rektor

Vendestigens Förskola och Skola är nu inne på sitt 25 verksamhetsår. Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vår verksamhet är belägen centralt i Djursholm nära Djursholms Torg, Roslagsbanan och bussar. Vårt skolhus har traditionellt kallats för Bullerbyn och ligger mellan Vasaskolans huvudbyggnad och Vasaborg. Vi har nyrenoverade ljusa lokaler med stimulerande arbetsmiljö och en närhet till härliga grönområden och en fullstor fotbollsplan med konstgräs. Vi nyttjar vår omgivning dagligen med promenader, utflykter och utomhusundervisning. Idrottshallen ligger i huset bredvid med tillhörande simbassäng och simskola för förskoleklassen. Matsal, syslöjds- och träslöjdssalar delar vi med Vasaskolans elever.