Skip links

Förskola

Uteverksamhet

Vår strävan är att barngruppen ska få positiva rörelseaktiviteter samt naturupplevelser kring djur och natur t.ex. genom att lära sig förstå årstidsväxlingar samt att värna om vår hälsa och miljö.

Uteverksamheten är en viktig del av hela verksamheten där vi realiserar olika delar av våra projekt t.ex att upptäcka naturvetenskapliga fenomenen i en lekpark eller göra observationer och matematik i naturen. Utemiljön ger oss möjligheter att inspirera barnen till att uppleva och förstå sin omvärld och få ett brett perspektiv.

I vår uteverksamhet utmanar vi även barnen i olika lärande aktiviteter såsom matematik och språkövningar. Barngruppen får i uppdrag att tex plocka olika naturmaterial som vi sedan arbetar kring, bl.a med sortering, klassificering och mönster. Barnen får sedan tid att berätta, skriva och samtala runt det vi upptäcker i naturen tillsammans med kamrater och pedagoger.

En av de viktigaste sakerna för barnens utveckling och hälsa är uteleken. Genom den fria leken i utemiljön utvecklar barnen grovmotorik och förbättrar sociala kompetenser. Vi åker även på utflykter där barnen blir stimulerande av olika miljöer, kan se intressanta föreställningar, träna på hur man beter sig i trafiken och ta ansvar för sig själv och sina saker. Utflykterna inspireras av projekt och barnens intresse.