Vendestigens skola

Plan mot diskriminering

Under planeringsdagarna i juni utvärderar personalen på skolan den under året gällande likabehandlingsplanen och diskrimineringsplanen. Elever, föräldrar och föräldraråd deltar i upprättandet av ny likabehandlingsplan och diskrimineringsplan under skolårets första veckor i augusti.

Plan mot kränkande behandling 2021-2022