Skip links

Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vendestigens Förskola och Skola är nu inne på sitt 25 verksamhetsår. Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vår verksamhet är belägen centralt i Djursholm nära Djursholms Torg, Roslagsbanan och bussar. Vårt skolhus har traditionellt kallats för Bullerbyn och ligger mellan Vasaskolans huvudbyggnad och Vasaborg. Vi har nyrenoverade ljusa lokaler med stimulerande  arbetsmiljö och en närhet till härliga grönområden och en fullstor fotbollsplan med konstgräs. Vi nyttjar vår omgivning dagligen med promenader, utflykter och utomhusundervisning. Idrottshallen ligger i huset bredvid med tillhörande simbassäng och simskola för förskoleklassen. Matsal, syslöjds- och träslöjdssalar delar vi med Vasaskolans elever.

Totalt har vi ca. 90 barn och elever i åldrarna 1-12 år. Förskolan har egna lokaler i direkt anslutning till skolan och både skola och förskola är  gynnade av närheten mellan åldrar, arbetssätt och kultur.

Vi har en gemensam målbild och en röd tråd som genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med gemensamma mål och handlingar och stöttar varandra i att uppnå önskat resultat.

Vi har en vilja att nå högre, att alltid förbättra och utveckla verksamheten, en drivkraft och ett incitament som alltid är aktuellt och som vi för kontinuerliga dialoger kring. Vi delar med oss och samtalar kring nya arbetssätt, nya vägar, nytt material och nya kontakter – allt för att gemensamt utveckla och förbättra Vendestigens Förskola och Skola som helhet.

Vi har bred kompetens bland våra medarbetare och de kompletterar varandra. Kompetensen är uppbyggd både kring ämneskompetens men även förmåga utifrån kravprofilen. Vi har en stabil organisation med pedagoger och medarbetare som trivs och som vågar pröva nytt, nya arbetssätt och nya utmaningar.

Samarbete mellan skola, fritidsverksamhet och förskola stärker hela verksamheten. Barnen är medvetna om varandras behov och stöttar och hjälper varandra under både verksamhetstid och fritidstid.

Vi fortsätter att samarbeta med Vasaskolan gällande matsal, idrottshall, musikal och slöjdsalar. Vi har dock två helt separata verksamheter. Vendestigen fortsätter att eftersträva den lilla verksamheten med hög personaltäthet, höga mål för alla barn och elever samt en verksamhet där vi trivs tillsammans och stöttar varandra i vår sociala och kognitiva utveckling.

Vi ser fram emot ytterligare ett fantastisk år.

Eva Ekendahl

Eva Ekendahl
Rektor