Skip links

Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Vendestigens Förskola och Skola är nu inne på sitt 24 verksamhetsår. Vi är idag en Förskola och Skola med en tydlig vision, tydliga mål och mycket goda formella och kvalitativa resultat. Både skolan och förskolan har fått hedersomnämnande från Danderyds kommun under de senaste verksamhetsåren

 

Vår verksamhet är belägen centralt i Djursholm nära Ösby station med Roslagsbanan och bussar. Vi har ljusa lokaler med stimulerande  arbetsmiljö och en närhet till härliga grönområden. Vi nyttjar vår omgivning dagligen med promenader runt Ösbysjön, besöker hästarna i hagarna tvärs över gatan, besöker trollskogen vid Ekebysjön och Ösbyparken vid rondellen.

 

Totalt har vi ca. 90 barn och elever i åldrarna 1-12 år. Förskolan har egna lokaler i direkt anslutning till skolan och är fortsatt gynnade av närheten mellan åldrar, arbetssätt och kultur.

 

Vi har en gemensam målbild och en röd tråd som genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med gemensamma mål och handlingar och stöttar varandra i att uppnå önskat resultat.

 

Vi har en vilja att nå högre, att alltid förbättra och utveckla verksamheten, en drivkraft och ett incitament som alltid är aktuellt och som vi för kontinuerliga dialoger kring. Vi delar med oss och samtalar kring nya sätt, nya vägar, nytt material och nya kontakter – allt för att gemensamt utveckla och förbättra Vendestigens Förskola och Skola som helhet.

 

Vi har bred kompetens bland våra medarbetare och de kompletterar varandra. Kompetensen är uppbyggd både kring ämneskompetens men även förmåga utifrån kravprofilen. Vi har en stabil organisation med pedagoger och medarbetare som trivs och som vågar pröva nytt, nya arbetsätt och nya utmaningar.

 

Samarbete mellan skola, fritidsverksamhet och förskola stärker hela verksamheten. Barnen är medvetna om varandras behov och stöttar och hjälper varandra under både verksamhetstid och fritidstid.

 

Vi ser fram emot ytterligare ett fantastisk år.

 

Eva Ekendahl

Rektor

Eva Ekendahl
Rektor