Skip links

Förskola

Personaltäthet

Vår styrka är vår personaltäthet med kompetent personal som har jobbat tillsammans på Vendestigen i ett flertal år. Vi har ett nära samarbete med skola/fritids som gör att alla barn känner sig trygga med samtliga pedagoger i byggnaden och som också gör att vi inte har ett behov av vikarier utifrån.