Skip links

Förskola

Pedagogik

Vår pedagogik utgår ifrån ett urval av olika arbetssätt och teorier. Syftet med vårt arbetssätt är att tillgodose barnens behov och utvecklingspotential. Vi anser att alla barn är kompetenta och att vår uppgift som pedagoger är att utmana och bemöta varje barn utifrån deras nivå.