Om Vendestigen

Vendestigen startades av 2 pedagoger – Anna Hamberg och Marie Gustafsson 1997 på Vendevägen 68. Sedan 2009 är Eva Ekendahl ägare och rektor. Hösten 2009 startades även Vendestigens Förskola. Sedan hösten 2020 finns vi på Vendevägen 30 A i rymliga lokaler med närhet till idrottshall, simhall, slöjd- och musiksalar.

Eva Ekendahl

Ägare och rektor sedan 2009. Eva är jurist i botten och har även rektorsutbildning.

Marie Gustafsson

Grundare och arbetslagsansvarig på skolan. Marie har arbetat som lärare sedan 1991 och på Vendestigen sedan 1997. Hon är ansvarspedagog i år F-2 och har även svenska i år 5-6.

Annika Markanich

Förstelärare och pedagogiskt ansvarig. Ansvarspedagog i år 5-6. Hon undervisar i matematik, engelska, No och So.

Malin Gylesjö

Speciallärare och ansvarspedagog i år 3-4 tillsammans med Carl Mellerot. Malin undervisar i Svenska, So och No.

Carl Mellerot

Ansvarspedagog i år 3-4. Undervisar i idrott, matematik, So och Teknik.

Therese Åkerberg

Ansvarspedagog i förskoleklassen. Therese undervisar även i syslöjd och är arbetslagsansvarig för vår fritidsverksamhet.

Johanna Gard

Musiklärare

Per Ek

Träslöjdslärare

Samah Al Azzawi

Extra lärare i matematik och arbetar i vår fritidsverksamhet

Altayeb Alssedig

Utbildad elevassistent. Arbetar även i vår fritidsverksamhet och undervisar i idrott för år 1-2.

Wanda Wlodarczak

Undervisar i bild och arbetar i vår fritidsverksamhet

Elin Jakbo

Förskollärare och arbetslagsansvarig i förskolan – ansvarig för våra 3-åringar

Johanna Aspenberg

Förskollärare – ansvarig för 4-5 åringar

Antonia Sjöö

Utbildad barnskötare – ansvarig för våra 1-2 åringar

Maja Gustafsson

Barnskötare – arbetar med våra 4-5 åringar