Vendestigens fritids

Fritids

Fritidshem och skolan kompletterar varandra.

Fritidshemmets uppdrag är att:
• stimulera utveckling och lärande
• främja barnens delaktighet och inflytande
• erbjuda en meningsfull fritid

På fritids är vi ofta utomhus:
På vår skolgård leker vi tillsammans. Vi spelar fotboll, bandy och pingis. Vi bygger städer och slott i sandlådan. Vi gungar, klättar i klätterställningen och tränar motoriken utan att vi märker det. Vi har även tillgång till en stor fotbollsplan som vi går till och där spelar vi fotboll och gör en massa andra lekar.

Aktiviteterna utgår från barnens intressen, behov och erfarenheter
På fritids får barnen möjlighet att träna sin förmåga att lära tillsammans och använda sin fantasi genom till exempel lek, skapande och rörelse. De får bearbeta intryck, pröva sin identitet samt att utveckla sin kreativitet. På fritids fortsätter vi dagen med roliga lekar och en massa olika spel och pyssel. Det är alltid saker på gång, till exempel spel, spelturneringar, måla eller olika utomhuslekar tillsammans.

Öppettider för fritids är 7.30-08:30 och  14:00-17.30
Under lov har vi öppet 7.30-17.30
Fritidstelefon: 076-393 14 14 eller 08-755 23 93