Skip links

Vendestigens fritids

Fritidshemmets syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter.”

Skolan/fritidshemmet har öppet kl 7.30-17.30, vi serverar mellanmål kl 14.00.

Fritidstelefon: 08-755 23 93
Fråga efter ​Therese, Wanda, Altayeb och Fotoun.

Vad händer på fritids i år?
”Undervisningen på fritids ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och sampel med andra.”

Därför väljer vi på fritids att denna termin låta barnen arbeta mycket med samarbete för att skapa en bra gemenskap i gruppen. Vi kommer att göra övningar tillsammans inom fritidsgruppen samt samtala om hur man är en bra kompis.

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.”

Vi ger eleverna möjlighet till rörelse i någon form varje dag i fritidsverksamheten. Vi erbjuder sport och lekar med rörelse samt aktiviteter utifrån elevernas egna val.

Likabehandlingsplan 2019-2020
Plan mot krankande behandling 2019-2020