Skip links

Vendestigens fritids

Fritidshemmets syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter.”

Skolan/fritidshemmet har öppet kl 7.30-17.30, vi serverar mellanmål kl 14.00.

Fritidstelefon: 08-755 23 93
Fråga efter ​Therese, Johanna, Calle och Altayeb

Vad händer på fritids i år?
”Undervisningen på fritids ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och sampel med andra.”

Därför väljer vi på fritids att denna termin låta barnen arbeta mycket med samarbete för att skapa en bra gemenskap i gruppen. Vi kommer att göra övningar tillsammans inom fritidsgruppen samt samtala om hur man är en bra kompis.

Förra terminen startade vi igång en schackkurs en eftermiddag i veckan och det var väldigt populärt bland fritidsbarnen. Vi kommer därför att fortsätta med det även den här terminen.

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.”

Vi på fritids har valt att lägga stort fokus på rörelse i olika former, vi har därför tidigare infört sport-måndag där vi varje måndag har en fysisk aktivitet eller lek för barnen att testa, vilket vi även i år kommer att satsa på.

Likabehandlingsplan 2019-2020
Plan mot krankande behandling 2019-2020