Skip links

Förskola

En vanlig dag

Storbarnsgruppen:
07.30 Förskolan öppnar
07.30 Fri lek
09.00 Uteverksamhet
10.10 Lässtund
10.30 Lunch
11.30 Vila
12.00 Samling – lärande aktiviteter
13.00 Barnens val
13.45 Mellis
14.15 Fri lek
17.00 Förskolan stänger


Småbarnsgruppen:
07.30 Förskolan öppnar
07.30 Fri lek
09.00 Uteverksamhet
10.10 Lärande
10.40 Lunch
11.30 Sovstund
14.00 Mellis
14.40 Fri lek
17.00 Förskolan stänger