Skip links

Förskola

Barngruppen

Vendestigens förskola har en liten och familjär verksamhet med en stark gemenskap och ett nära samarbete mellan barngrupperna. Verksamheten är uppdelad i två barngrupper – en för småbarnen 1-3 år och en till storbarnen 3-6 år för att kunna erbjuda en anpassad verksamhet efter varje enskilt barns behov och kunskapsnivå.