Skip links

Förskola

Barngruppen

Vendestigens förskola har en liten och familjär verksamhet med en stark gemenskap och ett nära samarbete mellan barngrupperna. Vårt mål är att verksamheten inte ska ha ett större barnantal än 10-12 barn i respektive grupp. Verksamheten är uppdelad i två barngrupper – en för småbarnen 1-3 år och en till storbarnen 3-6 år för att kunna erbjuda en anpassad verksamhet efter varje enskilt barns behov och kunskapsnivå.