Skip links

Skola

F-1-2

F-1-2 följer ett schema med ämnena svenska, matematik, so/no och musik/miniröris, samt projektveckor. Vi har skoltid mellan klockan 8.30 till 14.00. Vi startar morgonen med en samling och avslutar dagen med en reflektion. På samlingarna pratar vi om etik,moral, världen och samhälle. På reflektionen hur dagen har varit och vad vi har lärt oss. Vi lägger stor vikt vid de här mötena och eleverna är väldigt engagerade, visar självinsikt och är kloka.

En stor del av dagen har Förskoleklassen egna lektioner med två pedagoger som har focus på ämnen, lek, EQ och rörelse.

För år F finns även frivillig simskola. Se under Allmänt.

Målet i svenska är att alla elever när de lämnar år 1 kan skriva med gemener/versaler, kan läsa kortare/längre texter, vet när man använder stor bokstav och punkt, vet hur man använder en tankekarta och är nyfikna och intresserade av att lära sig mer.

Alla elever i år 1 bedöms enligt Skolverkets bedömningsportal som visar hur de ligger till i ämnet svenska och matematik.

För år 2 är det att skriva längre texter, enklare stavning och grammatik, forskning, sökläsa och att använda frågetecken.

I matematik har eleverna ett läromedel som är anpassat efter kunskapsnivå. Målet i matematik är att alla elever när de lämnar år 1 är säkra på begreppsbildning, addition/subtraktion 0-10, tiokamraterna, dubbelt/hälften, pengar, mäta, tallinjen och enkla problemlösningar.

För år 2 är målet att ha kännedom om de fyra räknesätten, veta hur fler av dem används, addition/subtraktion upp till 500, vikt, temperatur, problemlösning.

En dag i veckan har hela gruppen en microlektion, Grej of the day ( GOTD ). Ett pass som startar med en ledtråd veckan innan som gärna funderas på tillsammans med föräldrar under helgen. Sedan arbetar vi ett pass med svaret och förhoppningsvis skapas nyfikenhet till att veta mer och ta reda på fakta själv eller tillsammans med vuxen.

Från och med höstterminen 2011 har vi arbetat med iPads som verktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är ett komplement till övrig pedagogisk verksamhet och digitaliseringen på skolan.

Alla elever på skolan arbetar i projekt baserade på målen i so/no, ma, sv. Övriga ämnen integreras i projekten beroende på uppdrag. Vi arbetar i projekt i 3-4 veckors perioder och 4 veckors ämnesperioder. Alla projekt redovisas i projektboken eller i en projektredovisning efter skoltid för föräldrar.

Alla elever i Förskoleklass och åk.1 klarläggs enligt skolverkets bedömningsportal. Åk.2 i Lexia.

Fördelen med år F-1-2 är att det redan finns en inarbetad grupp som de yngre eleverna kan se upp till och lära sig av. Det gynnar alla elever. De lektioner som år F har själva är väldigt uppskattade då det finns så mycket tid för alla elever i den ”lilla” gruppen.