Skip links

Skola

F-1-2

F-1-2 följer ett schema med ämnena svenska, matematik, so/no och musik/miniröris, samt projektveckor. Vi har skoltid mellan klockan 8.30 till 14.00.

Vi startar morgonen med en samling och avslutar dagen med en reflektion. På samlingarna pratar vi om gemenskap, vänskap, världen och samhälle. På reflektionen hur dagen har varit och vad vi har lärt oss. Vi lägger stor vikt vid de här mötena och eleverna är väldigt engagerade, visar självinsikt och är kloka. En stor del av dagen har Förskoleklassen egna lektioner med en pedagoger som har focus på ämnen, lek, motorik och rörelse. För år F finns även frivillig simskola. Se under Allmänt.

En dag i veckan har hela gruppen en microlektion, Grej of the day ( GOTD ). Ett pass som startar med en ledtråd veckan innan som gärna funderas på tillsammans med föräldrar under helgen. Sedan arbetar vi ett pass med svaret och förhoppningsvis skapas nyfikenhet till att veta mer och ta reda på fakta själv eller tillsammans med vuxen.

Från och med höstterminen 2011 har vi arbetat med iPads som verktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är ett komplement till övrig pedagogisk verksamhet och digitaliseringen på skolan.

Alla elever på skolan arbetar i projekt baserade på målen i so/no, ma, sv. Övriga ämnen integreras i projekten beroende på uppdrag. Vi arbetar i projekt i 3-4 veckors perioder och 4 veckors ämnesperioder. Alla projekt redovisas i projektboken eller i en projektredovisning efter skoltid för föräldrar.

Alla elever i Förskoleklass, åk.1 och åk 2 kartläggs i matematik och svenska enligt skolverkets bedömningsportal.