Skip links

Fritids

Aktiviteter

För den som vill finns alltid saker på gång, tex måla, spela spel, bygga med lego eller skapa i lera. Vi är ofta utomhus och leker på skolgården, går i väg till skogen eller till lekplatser i närområdet.

Två dagar i veckan har vi uppdragstid, då erbjuder vi uppdragstid (läxhjälp) kl.14-15. Detta är en möjlighet för barnen att tillsammans med en pedagog få hjälp och stöd med läxor och uppdrag.

En gång i veckan har vi sportfritids med Altayeb som gör en rörelseaktivitet med barnen t.ex fotboll, bandy eller olika organiserade lekar. Inomhus pysslar och skapar vi tillsammans både med pyssel material och pedagogiskt material. Vi arbetar med roliga projekt om vänskap och även programmering. Barnen får givetvis vara med och bestämma om innehållet.