Skip links

Förskolan Grön Flagg Certifikat

Nu är förskolan Grön Flagg certifierad igen. Det har vi blivit på grund av vårt arbete med hållbar utveckling som i år fokuserade på världen, jorden och vårt klimat. Vi ”reste” till olika länder och fick lära oss om olika kulturer, djur och klimat. Vi kom även in på att diskutera hur planeten Jorden mår egentligen och hur vi kan påverka dess framtid. Vi tror att det här projektet har bidragit till en större förståelse och öppenhet hos barnen gentemot olikheter men också ett ökat engagemang att hjälpas åt att rädda vår planet.

Certifikat Vendestigens forskola resa 15309