Skip links

Corona info

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Nu har Länsstyrelsen i Sthlm (sedan tre dagar) gått ut med info om att även privata företag ingår i prioriteringen för personal i förskola, grund- och gymnasieskola när det gäller Covid-19. Detta gäller bara i Region Stockholm men vi hoppas på att fler kommer att följa efter. Läs mer på Vårdgivarguiden region Stockholm här.

Hushållskarantän vid Covid-19

Nu gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare. Läs mer utförlig information här. Frågor och svar på Skolverkets webbplats hittar du här och mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Skolverket har uppdaterat sin information och förtydligat:

– Vad som är giltig frånvaro.
– Om smittkänsliga barn behöver gå till skolan.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren tillhör en riskgrupp.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren håller sitt barn hemma på grund av oro.
– Vad som gäller skolplikten.

Läs på mer på Skolverkets hemsida här.