Skip links

Vårens nationella prov ställs in

Beslutet omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. detta gäller dock ej årskurs 3, sameskolan årskurs 3 eller årskurs 4 i specialskolan.

De nationella proven i åk 3 ska genomföras men behöver inte redovisas nationellt då proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

Läs mer om de nationella proven på Skolverkets webbplats.