Skip links

Kvalitetsundersökning 2018

Vendestigen fortsätter att ha mycket goda resultat både bland elever och föräldrar. Det speglar att vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättringsarbete. Vi fortsätter att erbjuda våra elever en verksamhet med arbetsro, kompetenta lärare och innehållsrik och utvecklande innehåll. Det bidrar till de goda formella och kvalitativa resultat som vi för sjätte året i sträck kan stoltsera med.

Elever årskurs 3
Föräldrar årskurs 3

Elever årskurs 6
Föräldrar årskurs 6

Föräldrar förskola
Föräldrar förskoleklass